Andrzej Duda zgodził się na podwyżki w Służbie Ochrony Państwa

Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa, umożliwiającą podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszom tej formacji.

Ustawa, podpisana przez prezydenta 7 sierpnia, wprowadza zmiany w polityce wydatkowej SOP, co ma umożliwić podwyższenie wynagrodzeń osobom zatrudnionym w jej szeregach. Zmiany uelastyczniają system dodatków, stanowiących jeden z elementów uposażeń funkcjonariuszy, przez wskazanie łącznego limitu ich wysokości niezależnie od rodzaju dodatku.

Zgodnie z nowymi przepisami łączna wysokość dodatku specjalnego i dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby nie może przekroczyć 75 proc. uposażenia zasadniczego. Wysokość dodatku specjalnego będzie corocznie (na okres od 1 sierpnia do 31 lipca) ustalana przez komendanta SOP i ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Nowela zmienia także limit wydatków na funkcjonowanie SOP. Autorzy projektu argumentowali, że dotychczasowe maksymalne limity były skalkulowane na podstawie wskaźników obowiązujących w 2017 r. „Maksymalny limit wydatków nie oznacza automatycznego zwiększenia budżetu dysponenta o te kwoty” – napisano w uzasadnieniu.

Według nowych przepisów w latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy o Służbie Ochrony Państwa, będzie wynosił 3,67 mld zł (w 2018 r. będzie to ponad 245 mln zł, a rok później – 382 mln zł). Przed zmianą limit na lata 2018-2027 wynosił 3,35 mld zł (w 2018 r. ponad 228 mln zł, w 2019 – ponad 352 mln zł).

Nowela wchodzi w życie z dzień po jej ogłoszeniu.

Ustawa, która powołała Służbę Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu, weszła w życie 1 lutego. Zadania SOP nie ograniczają się do działań ochronnych VIP-ów i najważniejszych obiektów. Nowa służba ma też zadania polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom, m.in. przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści, skierowanym przeciwko ochranianym osobom, oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów.

 

 

parlamentarny.pl/pap

Brak komentarzy

Dodaj komentarz