Będzie możliwość zostawienia starych tablic rejestracyjnych?

Ministerstwo Infrastruktury zaproponuje możliwość zachowania, na wniosek nowego właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego – poinformował wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz w odpowiedzi na poselską interpelację.

Ministerstwo Infrastruktury jest w trakcie przygotowywania zgłoszenia do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, którego celem jest również uproszczenie procedur związanych z rejestracją pojazdów.

Jedną z propozycji, która zostanie zaproponowana w ww. zgłoszeniu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (…) będzie wprowadzenie możliwości zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, w tym zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej – napisał w odpowiedzi na interpelację Chodkiewicz.

 

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz