CBA kontroluje Metro Warszawskie

Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje przetargi prowadzone przez spółkę Metro Warszawskie . Agentów CBA interesują zamówienia z lat 2014-18. Kontrola powinna zakończyć się w połowie sierpnia, chyba że przedłuży ją szef CBA.

Inspekcja sprawdzi, czy procedury były zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych, wewnętrznymi przepisami spółki dotyczącymi przetargów. Agenci CBA mają sprawdzić, czy w ramach procedur nie doszło do szkód w majątku spółki, naruszenia prawa lub ewentualnego popełnienia przestępstwa – czy organy kontrolowanego podmiotu działały zgodnie z kryterium legalności.

Rzeczniczka prasowa spółki Anna Bartoń pytana przez PAP o kontrolę Biura zapewniła, że Metro Warszawskie na bieżąco współpracuje z funkcjonariuszami, a kontrola dotyczy umów ubezpieczenia.

„Metro Warszawskie jest przedsiębiorstwem ogłaszającym jedne z największych przetargów inwestycyjnych oraz dotyczących zakupu taboru. Środki na ich finansowanie pochodzą z pieniędzy publicznych i znaczna ich część jest dofinansowywana ze środków unijnych. W związku z powyższym podlegamy stałej kontroli różnych służb i instytucji” – powiedziała  rzeczniczka.

„Obecna kontrola CBA jest w toku i dotyczy postępowań związanych z usługą ubezpieczenia” – wyjaśniła. „Na bieżąco współpracujemy z kontrolującymi” – zapewniła Bartoń.

Metro Warszawskie jest inwestorem obu linii metra. Obecnie rozbudowuje drugą nitkę po praskiej stronie Wisły o trzy stacje – Szwedzka, Targówek, Trocka, i o trzy stacje w stronę zachodnią: Płocka, Młynów i Księcia Janusza. Wybrano już wykonawców trzech kolejnych – końcowych – stacji po prawej stronie Wisły i ogłoszono przetarg na dwie ostatnie stacje na zachodzie Warszawy.

 

 

portalsamorzadowy.pl/pap

Brak komentarzy

Dodaj komentarz