Centralny Port Komunikacyjny niekoniecznie w Stanisławowie

Centralny Port Komunikacyjny na pewno powstanie w gminie Baranów, ale niekoniecznie w Stanisławowie. – Koncentrujemy się na wyborze lokalizacji w okolicach gminy Baranów i tam będziemy poszukiwać ostatecznej lokalizacji – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wild.

Budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), czyli Portu „Solidarność”, wyznaczają obecnie trzy priorytety: przyjęcie przez rząd specjalnej ustawy pomagającej zaprogramować i zrealizować tę inwestycję, co nastąpi w najbliższych dniach, powołanie spółki celowej do zarządzania projektem oraz zakończenie analiz lokalizacyjnych portu, co powinno nastąpić w okolicach maja – powiedział WNP.PL sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wild.

– Specustawa, z jednej strony, stworzy ustawowe umocowania dla działania pełnomocnika ds. budowy CPK oraz określi role, jakie w tym projekcie będą pełnić poszczególne podmioty, a z drugiej strony przyspieszy realizację inwestycji – podkreśla Mikołaj Wild. – Udogodnienia dotyczyć będą np. rezerwacji terenu pod inwestycje, sposobu przeprowadzenia badań środowiskowych, nabywania gruntów oraz ustalania kwot odszkodowań.

 

 

 

portalsamorzadowy.pl/wnp.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz