Ciekawy ranking. Które miasto wydaje najwięcej na kulturę?

Nie jest chyba zaskoczeniem, że to Kraków wygrał ranking „Zaangażowanie samorządów w kulturę” w gronie największych i najbogatszych miast. Które jeszcze samorządy nie skąpią na kulturę?

 

  • Ranking przygotowało Narodowe Centrum Kultury.
  • Wśród gmin wiejskich triumfowały Padew Mała, Sadowne i Mielnik.
  • W kategorii gmin miejsko-wiejskich Praszka, Frombork i Międzyzdroje.
  • W gronie gmin miejskich Sejny, Człuchów i Podkowa Leśna.  

Narodowe Centrum Kultury opracowało ranking gmin pod względem wydatków na kulturę oparty o dane z lat 2015-2016, uwzględniający zarówno dane finansowe jak również dane na temat życia kulturalnego w poszczególnych gminach.

Ranking został opracowany w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów za lata 2015-2016.

W składowej „działalność i uczestnictwo w kulturze” mieszczą się m.in. imprezy oświatowe w muzeach, zwiedzający muzea i oddziały, uczestnicy imprez artystyczno-rozrywkowych, uczestnicy imprez w domach kultury, grupy artystyczne w domach kultury, czytelnicy bibliotek publicznych (liczone na 1 tys. mieszkańców) oraz wypożyczenia księgozbioru na jednego czytelnika w woluminach.

Ranking opracowano z podziałem na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie i miasta na prawach powiatu.

Zastosowane także kryterium zamożności, dzieląc JST na 25 proc. gmin o najniższym dochodzie per capita (dla danego typu gminy), 50 proc. gmin o średnim dochodzie per capita (dla danego typu gminy) i 25 proc. gmin o najwyższym dochodzie per capita (dla danego typu gminy).

Kraków wygrał ranking „Zaangażowanie samorządów w kulturę” w gronie największych i najbogatszych miast na prawach powiatu. Wśród miast średnio zamożnych pierwsze były Katowice, a w gronie najuboższych miast na prawach powiatu Jelenia Góra.

 

 

 

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz