Czy Andrzej Duda ma szanse na kolejną kadencję?

 Najnowszy sondaż pokazuje, że prezydent nie może być pewny poparcia.

Na pytanie, „czy chciałbyś, żeby Andrzej Duda był prezydentem RP przez dwie kadencje?” w sondażu SW Research przeprowadzonym dla serwisu rp.pl, co trzeci ankietowany odpowiedział, że tak. Przeciwnego zdania jest 44 proc. badanych, a zdania w tej kwestii nie ma 22 proc.

Jak wskazuje cytowany przez serwis Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research, częściej przeciwnikami ponownego wybrania Andrzeja Dudy na prezydenta RP są mężczyźni (45 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (47 proc.), dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (50 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (51 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które są przeciwne drugiej kadencji Andrzeja Dudy na stanowisku prezydenta RP – z 38 proc. wśród najmłodszych badanych, do 52 proc. wśród ankietowanych powyżej 50 roku życia.

Opinie w sprawie tego, czy Andrzej Duda wywiązuje się z roli strażnika Konstytucji RP są podzielone – 36 proc. wskazuje jego pozytywną rolę, ale podobny odsetek jest odmiennego zdania.

 Badanie SW Research na zlecenie serwisu rp.pl przeprowadzono w dniach 12-13 czerwca 2018 roku na próbie 800 osób reprezentatywnej dla populacji Polski pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.

 

 

parlamentarny.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz