Czym jest realnapolska.pl?

Do współtworzenia Realnej Polski zapraszamy wszystkich, bez względu na sympatie polityczne czy religijne, którzy mają w sobie naturalną potrzebę szukania integrujących rozwiązań, prowadzących poprzez pobudzenie aktywności środowiska lokalnego do tworzenia na różnych jego poziomach dobra wspólnego.

Projekt Realna Polska ma zdynamizować proces budowania społeczeństwa obywatelskiego i pozwolić na wyzwolenie z błędnego przekonania, że nic od nas nie zależy, ponieważ wszystkie decydujące o naszym życiu role są już obsadzone przez innych.

Portal jest pomysłem osób wywodzących się ze Stowarzyszenia Akcja Wspierania Aktywności w Elblągu, którego liderem jest Edmund Szwed – przedsiębiorca, innowator, lider społeczności lokalnej, aktywny inicjator życia publicznego w Elblągu i regionie.

O działaniach Edmunda Szweda możesz więcej przeczytać tu: www.edmundszwed.pl

Czym jest realnapolska.pl?

  • Lokalność

To docelowo 70 lokalnych portali skupionych w platformie Realna Polska. Codziennie informujących o prawdziwych realiach życia w Polsce. Oferta współpracy z portalem zostanie wysłana do wszystkich Jednostek Administracji Publicznej w kraju, organizacji pozarządowych, wytypowanych lokalnych przedsiębiorstw, organizacji sportowych w Polsce.

  • Obywatelskość

Na czele lokalnych portali stoją liderzy lokalni, aktywiści lokalni, społecznicy zaangażowani w życie swoich miast i miasteczek. Są bardziej skuteczni i zaangażowani w pracę niż korespondenci lokalni dużych wydawnictw.

  • Brak wpływów na publikacje polityków i biznesu

Dziś tematykę wielkim koncernom medialnym dyktują wpływy polityczne oraz biznesowe. Realna Polska, w oparciu o swoją obywatelskość i pozarządowość (wydawca – Stowarzyszenie AWA) jest wolna od tych wpływów. Może więc bez obaw pokazywać Polskę lokalną, taką jaka ona faktycznie jest.

  • Poważne, lokalne tematy przeniesione na obszar ogólnopolski

Prawie 70 lokalnych portali codziennie może generować 210 informacji lokalnych. To potężna dawka informacyjna z każdego rejonu kraju, pozbawione sztucznej sensacji i okrucieństwa. Najciekawsze z nich, codziennie zostaną pokazane na portalu centralnym. Zapewniając im przebicie na skalę ogólnopolską. Nad stroną informacyjną czuwa redakcja centralna złożona z doświadczonych dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych.

  • Prezentowane gotowe rozwiązania finansowania zadań komunalnych przez gminy

Siłą Realnej Polski jest również prezentowanie wielu pionierskich w Polsce, ale sprawdzonych w Europie rozwiązań finansowania zadań komunalnych gmin w kraju. Takiej potężnej dawki informacji przydatnych dla samorządów w kraju nie oferuje żaden inny portal informacyjny.

  • Bardzo rozbudowane informacje lokalne – ponad 70 lokalnych podstron w Realnej Polsce.

Żaden inny portal ogólnopolski nie ma tak szeroko rozbudowanej sieci lokalnych stron informacyjnych. To idealne rozwiązanie z dotarciem zarówno ważnych informacji do lokalnych miejscowości, jak i informacji lokalnych na scenę ogólnopolską.

  • Lokalni liderzy, związani ze swoim terenem zamieszkania i funkcjonowania są bardziej zaangażowani w tworzenie informacji niż prasowi korespondenci lokalni.

Lokalni liderzy, zaangażowani w swoją pracę, do której podchodzą z pasją dla swojej małej ojczyzny zapewniają bardziej wydajną pracę niż profesjonalni korespondenci lokalni. Żyją i funkcjonują w swojej lokalnej małej ojczyźnie i chętnie poruszają ważne tematy dotyczące swojego regionu, ludzi, biznesu, kultury, gospodarki komunalnej. Korespondenci lokalni dużych wydawnictw ogólnopolskich nastawieni są zaś na szybkie, krótkie informacje o charakterze sensacyjnym. Nic nie wnoszą dla społeczności lokalnej i nie zapewniają stałych informacji z danej miejscowości w medium ogólnopolskim.

Portal Realna Polska zbudowany jest na nowoczesnej platformie internetowej, z łatwą obsługą panelu administracyjnego (prosta nawigacja i obsługa strony). Możliwa jest dalsza rozbudowa projektu o kolejne sekcje i działy.

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz