Dane liczbowe 500 Plus wg regionów. Gdzie najwięcej dzieci korzysta z tego świadczenia?

Do końca czerwca świadczeniem 500 plus objęto już ponad 3,74 mln dzieci do 18. roku życia. Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od początku roku tytułem tego świadczenia do ponad 2,45 mln rodzin trafiło ponad 11,3 mld zł.

  • Resort przedstawił wyliczenia dotyczące 500 plus w regionach. Wynika z nich, że największy odsetek dzieci objętych świadczeniem jest w województwach: lubelskim, podkarpackim i podlaskim.
  • Najmniejszy odsetek dzieci korzysta natomiast z 500 plus w województwach opolskim, śląskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim.
  • Ponad 34,5 proc. ogółu dzieci otrzymujących świadczenie (1,31 mln) mieszka na wsi.

Temat 500plus od kilku dni znowu jest bardzo popularny po tym, jak w mediach pojawiły się spekulacje, że przed wyborami parlamentarnymi PiS mógłby chcieć podwoić wysokość świadczenia. Co prawda przedstawiciele resortu szybko rozwiali te spekulacje stwierdzając, że obecnie nie trwają prace nad 1000 plus, ale jednocześnie przedstawili dane na temat realizacji programu w obecnym jego kształcie.

Jak podaje resort, w całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” objętych jest 54,1 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Na wsi odsetek ten wynosi 61 proc. W gminach miejskich wynosi 47 proc., a w miejsko-wiejskich 55 proc. Największy udział (61,4 proc.) stanowią rodziny z dwójką dzieci, których w czerwcu 2018 r. było ponad 1,5 mln. Kolejną grupę stanowią rodziny z jednym dzieckiem (569,8 tys. czyli 23,2 proc. ogółu). Rodzin wielodzietnych było 376,2 tys., co stanowiło 15,3 proc. ogólnej liczby rodzin w programie.

Ponad 34,5 proc. ogółu dzieci otrzymujących świadczenie (1,31 mln) mieszka na wsi. W gminach miejskich świadczenie trafia do 1,47 mln dzieci (39,9 proc. ogółu), zaś pozostałe 910 tys. to dzieci z gmin miejsko – wiejskich, co stanowi 24,6 proc. ogółu.

Na ponad 2,45 mln rodzin pobierających świadczenie ponad 1,33 mln stanowiły rodziny spełniające kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. 5 proc. rodzin stanowią rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. W grupie rodzin pobierających świadczenie na pierwsze dziecko (ponad 1,33 mln rodzin) 120,6 tys. rodzin stanowią rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Resort podał również, jak wygląda realizacja 500 plus w województwach. I tak:

– w woj. dolnośląskim w programie uczestnicy 161,2 tys. rodzin (235,9 tys. dzieci, czyli 48 proc. ogółu) 
– w woj. kujawsko – pomorskim – 134 tys. rodzin (208,3 tys. dzieci, czyli 55 proc. ogółu) 
– w woj. lubelskim – 142,1 tys. rodzin (225,8 tys. dzieci, czyli 60 proc.) 
– w woj. lubuskim – 59,9 tys. rodzin (91,4 tys. dzieci, czyli 50 proc.) 
– w woj. łódzkim – 153,8 tys. rodzin (229,5 tys. dzieci, czyli 55 proc ogółu) 
– w woj. małopolskim – 225,8 tys. rodzin (356,8 tys. dzieci, czyli 58 proc. ogółu) 
– w woj. mazowieckim – 375,3 tys. rodzin (551,9 tys. dzieci, czyli 56 proc. ogółu) 
– w woj. opolskim – 50,4 tys. rodzin (76,5 tys. dzieci, czyli 48 proc. ogółu) 
– w woj. podkarpackim – 141,3 tys. rodzin (228,6 tys. dzieci, czyli 59 proc. ogółu) 
– w woj. podlaskim – 76,6 tys. rodzin (122,5 tys. dzieci, czyli 59 proc. ogółu) 
– w woj. pomorskim – 157,7 tys. rodzin (247,3 tys. dzieci, czyli 54 proc. ogółu) 
– w woj. śląskim – 260,6 tys. rodzin (381,5 tys. dzieci czyli 49 proc. ogółu) 
– w woj. świętokrzyskim – 78,1 tys. rodzin (119,9 tys. dzieci, czyli 58 proc. ogółu) 
– w woj. warmińsko – mazurskim – 94,1 tys. rodzin (149, 5 tys. dzieci, czyli 57 proc. ogółu) 
– w woj. wielkopolskim – 245,6 tys. rodzin (372,9 tys. dzieci, czyli 55 proc. ogółu) 
– w woj. zachodniopomorskim – 95,8 tys. rodzin (144,9 tys. dzieci, czyli 49 proc. ogółu)

 

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz