Dobry klimat inwestycyjny w Europie Środkowej

Prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Środkowej Europy, jej zasobów, innowacyjności, a także otwartości na zagraniczne inwestycje to cel, który przyświecał przedstawicielom sektora publicznego i biznesowego naszego regionu uczestniczącym w Forum Inwestycyjnym Europy Środkowej w Londynie. Polskę reprezentował wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży.

Wiceminister przedstawiając kraje naszego regionu, chwalił państwa za posiadanie gospodarek atrakcyjnych dla inwestorów, o dużych możliwościach i potencjale wzrostu, szczególnie w obszarze innowacyjności.
Wiceminister Paweł Chorąży przemawia podczas Forum Inwestycyjnego Europy Środkowej w Londynie

„Europa Środkowa i Wschodnia jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w europejskiej społeczności. Coraz więcej zagranicznych firm decyduje się tutaj na inwestycje” – mówił Paweł Chorąży. 

O atrakcyjności inwestycyjnej regionu świadczą dane PKB za pierwszy kwartał 2018 r. „W pierwszej piątce krajów o największym wzroście gospodarczym – cztery to państwa z Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Łotwa, Węgry i Słowacja ” – podkreślił wiceszef resortu.

Przewaga regionu opiera się także na dostępności wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Na tym tle wyróżniają się doświadczeni specjaliści i absolwenci wyższych uczelni z Polski. Zagraniczni inwestorzy coraz częściej wybierają nasz kraj przede wszystkim ze względu na wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie polskich pracowników.

„Polska słynie z bardzo dobrych matematyków, inżynierów i informatyków, o czym świadczą wyniki międzynarodowych konkursów” – dodał Chorąży. Istotną częścią forum była dyskusja panelowa poświęcona możliwości zaangażowania obecnych w Londynie inwestorów m.in. w regionalne projekty infrastrukturalne (drogi szybkiego ruchu północ-południe, linie szybkiej kolei, sieci energetyczne, projekty takie jak Centralny Port Komunikacyjny w Polsce) oraz  zachęceniu ich do współpracy inwestycyjno-handlowej w Europie Środkowej.

Debata dotyczyła również aktualnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, perspektywach jej gospodarczego rozwoju oraz wyzwaniach, jakie w tym zakresie stoją przed krajem. Zachęcając do inwestowania w naszym kraju wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży akcentował bardzo dobrą lokalizację Polski, którą poprawia rozwój infrastruktury transportowej i logistycznej.

Wiceminister odniósł się również do ostatnich zmian w systemie polityki inwestycyjnej w Polsce.
„Wprowadzamy zmiany we wspieraniu inwestycji w naszym kraju. Cała Polska będzie jedną strefą inwestycyjną” – tłumaczył wiceminister.Chorąży poruszył również kwestię reformy prawa gospodarczego. Przedstawił założenia Konstytucji dla biznesu mającej na celu uproszczenie procedur dla osób zakładających i prowadzących własne firmy.

W kontekście wykorzystania środków unijnych na inwestycje, wiceminister przypomniał, że Polska ma dobre wyniki w ubieganiu się m.in. o fundusze z Planu Junckera.

„Uzyskaliśmy już prawie 2,9 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, co stawia nas na piątym miejscu w Unii Europejskiej” – podsumował wiceszef resortu. Namawiając do inwestycji w regionie Chorąży zwrócił uwagę na fakt, że wszystkie planowane przedsięwzięcia będą wymagały nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Właśnie w tym obszarze jest miejsce na zaangażowanie zagranicznych inwestorów i kooperantów.

„Będziemy zdecydowanie wspierać projekty wiążące się z tworzeniem ośrodków badawczo-rozwojowych, które będą współpracować z uniwersytetami” – dodał wiceminister. Osobny panel poświęcony był prawnym i finansowym uwarunkowaniom współpracy oraz wsparcia zagranicznych inwestorów.

Forum, które odbyło się 12 czerwca br., przygotowane zostało z inicjatywy Ambasady Polskiej w Londynie przy wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych już po raz drugi. Wydarzenie miało charakter wyjątkowy, gdyż po raz pierwszy w stolicy Wielkiej Brytanii wspólnie swoje gospodarki promowało 11 krajów naszego regionu. Oprócz Polski, Czech, Węgier i Słowacji, których przedstawiciele uczestniczyli w ubiegłorocznym forum, dołączyła również Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa i Estonia.    

Źródło: MR/kurier.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz