Dopłaty do Mieszkanie Plus zaczną obowiązywać od nowego roku?

Chcemy, by dopłaty do najmu w ramach programu Mieszkanie plus zaczęły obowiązywać już od nowego roku – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodaje, że ta pomoc jest bardzo potrzebna i powinna objąć wielu oczekujących.

  • Zgodnie z zaproponowanymi przepisami „pomoc państwa w pierwszych latach najmu skierowana jest do określonej grupy najemców, a nie do deweloperów”.
  • „Warunkiem otrzymania przez najemcę dopłaty do czynszu, w związku z najmem mieszkania od dowolnego podmiotu w ramach programu Mieszkanie plus, jest spełnienie określonego w ustawie kryterium dochodowego.
  • Pomoc jest udzielana na określony czas – 9 lat.

Jak powiedział Soboń, opinie nadesłane podczas uzgodnień międzyresortowych ws. projektu ustawy o dopłatach do najmu „są obecnie poddawane wnikliwej analizie”. „Na dziś nie jest jeszcze przesądzone, które uwagi zostaną przyjęte, wszystkie są rozważane pod kątem przyjętych założeń i oczekiwanych rezultatów” – wskazał.

„Jestem orędownikiem szybkich prac nad naszym projektem ustawy. Chcemy, by dopłaty zaczęły obowiązywać już od nowego roku” – dodał.

Zaznaczył, że resort wsłuchuje się „we wszystkie głosy”, które napływają podczas konsultacji publicznych dot. projektu. „O ostatecznym kształcie projektu ustawy zdecyduje rząd, a potem parlament” – podkreślił Soboń.

„Nie ma chyba sporu, co do tego, że ta pomoc jest bardzo potrzebna i powinna objąć wielu oczekujących. Wraz z członkami rządu chcemy wypracować najlepsze rozwiązanie i to najlepsze rozwiązanie, uwzględniające wyniki naszych analiz, wkrótce skierujemy do dalszych prac w rządzie i parlamencie” – podsumował.

Przypomniał, że zgodnie z zaproponowanymi przepisami „pomoc państwa w pierwszych latach najmu skierowana jest do określonej grupy najemców, a nie do deweloperów”. „Warunkiem otrzymania przez najemcę dopłaty do czynszu, w związku z najmem mieszkania od dowolnego podmiotu w ramach programu Mieszkanie plus, jest spełnienie określonego w ustawie kryterium dochodowego. Pomoc jest udzielana na określony czas – 9 lat, bo w zamyśle przeznaczona jest dla osób i rodzin, które ze względu na niższe w początkowym okresie kariery zawodowej dochody, brak stałego zatrudnienia, czy ze względu na sytuację rodzinną nie mają zdolności kredytowej (nie mogą kupić mieszkania), ale mają zdolność czynszową” – mówił.

Tłumaczył, że takie rozwiązanie „wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, ma wspierać mobilność – nie ma związania z mieszkaniem długoletnią umową kredytową”.

„Zakłada się, że sytuacja osób i rodzin otrzymujących pomoc przez pierwszych 9 lat będzie się poprawiać i umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych bez pomocy z budżetu państwa – np. poprzez wykup wynajmowanego mieszkania, przeprowadzkę do innego mieszkania. Zaznaczył, że „jeśli jednak ta sytuacja nie poprawi się, to dalsza pomoc będzie możliwa w funkcjonującym systemie dodatków mieszkaniowych, albo w oparciu o zasób gminny, na którego rozwój budżet państwa od 2025 r. przeznaczy rekordową sumę 6,2 mld zł”. „W przypadku, gdy dany najemca utraci zdolność czynszową, lecz będzie chciał zachować prawo najmu lokalu mieszkalnego, wówczas będzie mógł ubiegać się o dodatek mieszkaniowy od gminy” – dodał.

Jak powiedział, w sytuacji, w której pomimo otrzymywania dodatku mieszkaniowego najemca nie będzie w stanie uiszczać czynszu, będzie mógł zrezygnować z najmu przydzielonego lokalu mieszkalnego i ubiegać się o lokal socjalny lub inne mieszkanie wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

 

 

Portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz