Internetowa transmisja z obrad rady: legalna czy nie?

Wraz z początkiem nowej kadencji samorządu terytorialnego wejdą w życie przepisy znowelizowanych ustaw (o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa) dotyczące obowiązku transmitowania i nagrywania obrad rady i sejmiku, a także późniejszej publikacji tych nagrań. Wtedy wreszcie skończą się przepychanki w sprawie udostępniania przez urzędy tego typu materiałów czy nielegalnego (jak wciąż uważa część samorządowców) umieszczania relacji online w internecie.

  • Konstytucja oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej zapewniają obywatelom wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Orzecznictwo NSA wskazuje zaś, że dokumentujące te posiedzenia nagrania mogą być udostępniane.
  • Spory na tym tle skończą się po jesiennych wyborach samorządowych. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym stanowi bowiem, że obrady rady gminy muszą być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zaś nagrania tych obrad udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

 

W przypadku rozważań nad ustawą o samorządzie i możliwości nagrywania i transmisji, prymat ma ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz Konstytucja. Ta pierwsza (art. 18 ust. 1) gwarantuje jawność posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (czyli np. rady gminy), z kolei art. 61 ust. 2 Konstytucji mówi, iż prawo do uzyskiwania informacji obejmuje:

„Dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”.

Innymi słowy, każdy może przyjść na sesję rady gminy i ją sobie zarówno nagrać, jak i to nagranie opublikować.

Nie jest bowiem tak, że takie nagranie dozwolone jest wyłącznie na własny użytek. Wręcz przeciwnie. Jak we wrześniu 2015 r. stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej prawo dostępu do posiedzeń organów „winno być rozumiane szeroko, zarówno jako prawo wstępu na te posiedzenia, jak i udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia, w tym materiałów audiowizualnych i teleinformatycznych”.

Zarówno więc ustawy (w tym ustawa zasadnicza), jak i orzecznictwo wskazują na legalność transmitowania obrad z sesji (nie stoi to też w sprzeczności z przepisami o ochronie wizerunku, gdyż w przypadku osób wykonujących funkcje publiczne nie ma obowiązku prosić o zgodę na publikację, jeśli wizerunek ten wykonano w związku z pełnieniem przez taką osobę funkcji publicznych). Co istotne, nie ma żadnego przepisu, który by uprawniał do prowadzenia takiej transmisji tylko stronę samorządową. Może to również czynić obywatel, bez oglądania się na politykę miejscowego urzędu w tej kwestii.

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz