Kontrola CBA w gminie Międzyzdroje

CBA kontroluje gminę Międzyzdroje (Zachodniopomorskie) i zgodność z prawem powołania spółki Międzyzdrojski Rynek. Agenci Biura sprawdzają, czy gminny majątek wniesiony do tej w większości prywatnej spółki został prawidłowo zabezpieczony.

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego potwierdził, że kontrolę prowadzą funkcjonariusze szczecińskiej delegatury CBA.

– Trzymiesięczna kontrola powinna zakończyć się na początku listopada. Sprawdzamy m.in., czy przy tworzeniu i prowadzeniu spółki Międzyzdrojski Rynek zachowane zostały wszystkie przepisy prawa – powiedział Brodowski. – Badamy też, czy zachowane zostały zasady rozporządzania gminnym mieniem – dodał.

Zaznaczył, że zgodnie z ustawą o CBA podjęta na początku sierpnia kontrola może zostać przedłużona przez szefa CBA w szczególnych przypadkach, ale nie dłużej jak do sześciu miesięcy.

Sekretarz gminy Międzyzdroje Henryk Nogala powiedział we wtorek (04.09.), że zgodnie z przedstawionym upoważnieniem w Urzędzie trwa kontrola CBA. – Dotyczy ona, określonych przepisami prawa, procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem gminy Międzyzdroje – dodał.

Sekretarz zaprzeczył, by postępowanie CBA wynikało z wcześniejszej wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez sam urząd, czy też było prowadzone na prośbę gminy. – Kontrola nie została wszczęta na naszą prośbę, ale udostępniamy kontrolującym wszystkie dokumenty, które są w naszym posiadaniu – powiedział Nogala.

 

 

portalsamorzadowy.pl/pap

Brak komentarzy

Dodaj komentarz