Kornel Morawiecki: ludzie mówią, że prokuratura i sądy to nadal organy przestępcze

Być może polski wymiar sprawiedliwości wymaga więcej sprawiedliwości, a mniej prawa. Potrzeba więcej empatii. Ważna jest ludzka wrażliwość – zaznaczał marszałek senior Kornel Morawiecki w trakcie sesji „Polski wymiar sprawiedliwości – wczoraj, dziś i jutro”, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

  • W trakcie debaty wskazywano, że polskie społeczeństwo źle ocenia sądy. Występuje znaczny kryzys zaufania.
  • Warto więc usprawnić proces mediacji. Niestety, w Polsce nadal nie ma zrozumienia dla tej instytucji prawa, stąd ważna jest edukacja społeczeństwa.
  • Potrzeba również kształcenia sędziów w zakresie gospodarki, bo rzeczywistość gospodarcza dynamicznie się zmienia.

W trakcie sesji wskazywano, że polskie społeczeństwo źle ocenia u nas sądy. Jest znaczny kryzys zaufania w relacji człowiek do człowieka, ale przede wszystkim w relacji człowiek-instytucja. 

Marszałek senior Kornel Morawiecki zaznaczył, że był kilka dni wcześniej na konferencji, w której uczestniczyli ludzie pokrzywdzeni przez sądy. 

– Padały tam nawet słowa, że prokuratura i sądy to nadal organy przestępcze – podkreślił Kornel Morawiecki. – Jest dalej bardzo wiele żalu, że przykładowo sędziowie nie szanują ludzi, że są aroganccy. Być może wymiar sprawiedliwości wymaga więcej sprawiedliwości, a mniej prawa. Potrzeba więcej empatii, ważna jest ludzka wrażliwość.

Podczas sesji wskazywano, że warto usprawnić u nas procesy mediacyjne. Niestety, w Polsce nadal nie ma zrozumienia dla instytucji mediacji, stąd ważna jest przede wszystkim edukacja społeczeństwa. 

Zaznaczono również, że potrzebne jest kształcenie w zakresie gospodarki dla sędziów, bowiem rzeczywistość gospodarcza dynamicznie się zmienia.

 

 

parlamentarny.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz