Kornel Morawiecki: Zanim do sądu, prowadzić obowiązkowe mediacje?

 Kornel Morawiecki uczestniczył w  sesji „Polski wymiar sprawiedliwości – wczoraj, dziś i jutro”, która odbyła się 14 maja w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W trakcie sesji wskazywano, że polskie społeczeństwo źle ocenia u nas sądy. Jest znaczny kryzys zaufania w relacji człowiek do człowieka, ale przede wszystkim w relacji człowiek-instytucja.

Marszałek senior Kornel Morawiecki zaznaczył, że był kilka dni wcześniej na konferencji, w której uczestniczyli ludzie pokrzywdzeni przez sądy.

 

„Być może polski wymiar sprawiedliwości wymaga więcej sprawiedliwości, a mniej prawa. Potrzeba więcej empatii. Ważna jest ludzka wrażliwość – zaznaczał marszałek senior Kornel Morawiecki w trakcie sesji „Polski wymiar sprawiedliwości – wczoraj, dziś i jutro”, która odbyła się 14 maja w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Padały tam nawet słowa, że prokuratura i sądy to nadal organy przestępcze – podkreślił Kornel Morawiecki. – Jest dalej bardzo wiele żalu, że przykładowo sędziowie nie szanują ludzi, że są aroganccy. Być może wymiar sprawiedliwości wymaga więcej sprawiedliwości, a mniej prawa. Potrzeba więcej empatii, ważna jest ludzka wrażliwość.

Podczas sesji wskazywano, że warto usprawnić u nas procesy mediacyjne. Niestety w Polsce nadal nie ma zrozumienia dla instytucji mediacji, stąd ważna jest przede wszystkim edukacja społeczeństwa.

Zaznaczono również, że potrzebne jest kształcenie w zakresie gospodarki dla sędziów, bowiem rzeczywistość gospodarcza dynamicznie się zmienia.

Kornel Morawiecki wspomniał o tym, że w Polsce nie zawsze ludzie wiedzą, co to mediacja i że czasem jest nawet niechęć w stosunku do niej.

– A może na przykład wprowadzić coś takiego, żeby mediacja była obowiązkowa zanim strony staną przed sądem – zastanawiał się.

 

parlamentarny.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz