Kwieciński: Miasta będą smart jeśli smart będą też inwestycje

Inteligentne miasto umie inteligentnie inwestować. Potrafi na przykład wykorzystać know-how biznesu w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego – powiedział minister rozwoju Jerzy Kwieciński podczas konferencji „Modernizuj Miasto” w Katowicach. 

Szef resortu rozwoju zwrócił uwagę na niejednoznaczność pojęcia smart city i zbyt częste ograniczanie go nowinek technologicznych.

„Idea smart city jest bardzo pojemna. Zazwyczaj kojarzy się tylko ze stosowaniem najnowszych technologii. Poniekąd słusznie, ale to tylko jeden z aspektów. Miasto jest smart również wtedy, gdy dba o środowisko, ład przestrzenny, pozwala współdecydować mieszkańcom i uczy się z doświadczeń innych” – wyjaśnił Kwieciński.

Jego zdaniem bycie smart to też racjonalne gospodarowanie budżetem i umiejętność korzystnego finansowania inwestycji.

„Inteligentne miasto umie inteligentnie inwestować. Potrafi na przykład wykorzystać know-how biznesu w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Można powiedzieć, że miasto jest smart również poprzez swoje inwestycje” – zauważył minister.

Rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kładzie nacisk na wsparcie i promocję idei smart city. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi dwa projekty dotyczące rozwoju miast – Partnerską Inicjatywę Miast i Human Smart Cities. Pierwszy dotyczy wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami. Drugi – współdecydowania mieszkańców o kierunkach rozwoju miasta.

Polskie miasta finansują wiele inwestycji z wykorzystaniem funduszy udostępnianych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Przykładem mogą być Katowice. W ostatnich 20 latach stolica województwa śląskiego przyciągnęła inwestycje EBI o wartości około 205 milionów euro w formie kredytów bezpośrednich dla miasta oraz inwestycje o znacznie większej wartości – w formie kredytów dla innych kredytobiorców zlokalizowanych w mieście. W  2011 roku EBI przeznaczył 65 milionów euro na wsparcie planów rewitalizacji centrum Katowic, w tym na budowę nowej hali koncertowej dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i remont pobliskiej hali Spodek Arena.

„To miasto jest przykładem udanej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. EBI jest dumny z tego, że przyczynił się do rewitalizacji miasta i odbudowy jego dziedzictwa kulturowego. Teraz jesteśmy gotowi, aby wspierać dalsze innowacyjne projekty miejskie w Katowicach oraz w innych polskich miastach” – powiedział wiceprezes EBI Vazil Hudak.

„Znakomita współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pozwoliła nam zdynamizować i przyspieszyć w wielu obszarach proces przejścia z miasta typowo przemysłowego – do dynamicznie i wszechstronnie rozwijającej się stolicy ponad dwumilionowej metropolii. Pierwsze kredyty pomogły nam modernizować drogi i kanalizację. Kolejne pozwoliły nam wybudować wspaniałą siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz zrewitalizować okoliczny teren. Ostatnia umowa z kolei pozwala nam poprawić transport publiczny, m.in. poprzez budowę czterech centrów przesiadkowych. Ta przemiana miasta została dostrzeżona w skali globalnej. Dziś jesteśmy Miastem Kreatywnym Muzyki UNESCO oraz tegorocznym gospodarzem Szczytu Klimatycznego COP 24 – a udział w tym sukcesie ma także EBI” – podkreślił Marcin Krupa, prezydent Katowic. Ogółem w latach 2014-2017 EBI zainwestował około 2,7 miliarda euro w 28 miastach w Polsce.  

Poza kredytami dla miast EBI finansuje inwestycje także samorządów w ramach tak zwanego Planu Junckera. 4 polskie projekty mają już umowy. Są to modernizacja szpitala wojewódzkiego w Toruniu, budowa mieszkań na wynajem i renowacja mieszkań komunalnych w Poznaniu oraz budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie.

„Poza oczywistymi korzyściami dla mieszkańców, zwracam uwagę na jeszcze jeden aspekt. Dzięki funduszom z EBI, uczymy się wszyscy korzystać ze zwrotnych źródeł finansowania inwestycji. Ich znaczenie będzie w najbliższych latach rosło” – ocenił minister Kwieciński.    

Źródło: MR/kurier.pap

Brak komentarzy

Dodaj komentarz