Lista urzędników. Nazwiska powołanych urzędników wyborczych z 49 delegatur KBW

Publikujemy wykaz dotychczas powołanych urzędników wyborczych w poszczególnych gminach, udostępniony przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Każda z 49 delegatur KBW opublikowała na swojej stronie nazwiska urzędników wyborczych, którzy zostali powołani na terenie jej działania.

Opublikowane listy urzędników różnią się datą ostatniej aktualizacji – np. delegatura KBW w Toruniu poinformowała, że podane informacje pochodzą z 18 czerwca, natomiast KBW w Elblągu zamieściła adnotację o aktualizacji listy przeprowadzonej 5 lipca.

Pełny wykaz powołanych urzędników wyborczych z podziałem na 49 delegatur

Z informacji Państwowej Komisji Wyborczej z 6 lipca br. wynika, że tej pory powołanych zostało 2359 urzędników wyborczych z 2595 przewidzianych przez PKW w uchwale; nadal brakuje ich w 226 gminach.
 
W świetle uchwały PKW, w gminach do 50 tys. mieszkańców będzie jeden urzędnik wyborczy, w gminach do 200 tys. mieszkańców – dwóch, a w gminach powyżej 200 tys. mieszkańców – trzech. W Warszawie dla każdej z dzielnic powołany będzie jeden urzędnik wyborczy. W stolicy będzie też jeden urzędnik wykonujący zadania o charakterze ponaddzielnicowym.
 
Zgodnie ze znowelizowanym w styczniu Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani na okres sześciu lat przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych.
 
Do zadań urzędników wyborczych, zgodnie z art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego, należeć będzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie i nadzór – pod kierownictwem komisarza wyborczego – nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych. 
 

Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosi 4473,55 zł, przy założeniu, że  wykonuje on swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu. Jak podało KBW, od tego wynagrodzenia odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych na takich samych zasadach jak w przypadku umów cywilnoprawnych.

Pełny wykaz powołanych urzędników wyborczych z podziałem na 49 delegatur

 

 

 

kurier.pap

Brak komentarzy

Dodaj komentarz