MEN: od 3 do 10 tys. dofinansowania w projekcie „Godność. Wolność. Niepodległa”. Trwa nabór

Szkoły i placówki edukacyjne mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 3 tys. do 10 tys. zł na realizowanie zadań w ramach projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległa” – przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej, zachęcając szkoły do składania wniosków.

  • Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane do 30 listopada br. – przypomina MEN. 
    Zaznaczono w nim, że organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.
  • Dofinansowanie dla organu prowadzącego na realizację zadania przez szkołę/placówkę oświatową wynosi od 3 tys. do 50 tys. zł.

Program „Godność. Wolność. Niepodległość” umożliwia uzyskanie pieniędzy na organizację obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wnioski o dofinansowanie szkoły powinny kierować do organów prowadzących do 11 czerwca br. Pieniądze na realizację zadania rocznicowego zostaną przekazane szkołom do 28 września br.

W ramach projektu organ prowadzący powinien zapewnić 20 proc. wkładu własnego kwoty niezbędnej na przygotowanie i promocję zadania.

Projekty szkół i placówek oświatowych powinny obowiązkowo zawierać organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków, oraz zorganizowanie wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej. Dodatkowo mogą uwzględniać inne działania z zakresu edukacji patriotycznej, a w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe lub imprezy sportowe.

Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane do 30 listopada br. – przypomina MEN.

Zaznaczono w nim, że organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek. Dofinansowanie dla organu prowadzącego na realizację zadania przez szkołę/placówkę oświatową wynosi od 3 tys. do 50 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą składać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” został przygotowany przez MEN w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, m.in. wolności, godności, solidarności, prawach człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu „Niepodległa”. Umożliwia ono przekazanie pieniędzy do szkół w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Na stronie internetowej resortu edukacji można znaleźć wzór wniosku, harmonogram i kryteria oceny.

 

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz