Miasto połączy dwa kluby. Powstanie spółka akcyjna

Stowarzyszenia Klub Piłkarski „RKS Lechia 1923” Tomaszów Mazowiecki oraz Klub Sportowy Lechia Tomaszów Mazowiecki prowadzący sekcję I ligowych siatkarzy połączą się w jedną sportową spółkę pod patronatem miasta.

  • Prezydent Marcin Witko przedstawi Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki akcyjnej pod roboczą nazwą Klub Sportowy RKS Lechia Tomaszów. 
  • Będzie ona prowadziła dwie sekcje – piłki nożnej oraz piłki siatkowej.
  • Przedstawiciele klubów KS Lechia i RKS Lechia 1923 oraz prezydent miasta podpisali w tej sprawie list intencyjny.

Zdaniem magistratu to projekt wspierający tomaszowskie dyscypliny sportowe, w szczególności te wskazane przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego jako strategiczne. Utworzenie spółki ma zapewnić stabilność funkcjonowania klubów sportowych, a także przyczynić się do rozwoju sportu w mieście.

Powstająca spółka będzie klubem sportowym dwusekcyjnym, z sekcjami seniorskimi piłki nożnej i piłki siatkowej. W KS RKS Lechia Tomaszów nadal będą funkcjonowały szkółki w postaci akademii oraz młodzieżowe drużyny.

Prezydent Marcin Witko przedstawił Radzie Miejskiej koncepcję finansowania zadań i celów spółki, w tym pozyskiwania środków zewnętrznych, które mają zapewnić nowemu klubowi stabilne utrzymanie i rozwój przekazanego spółce majątku na poziomie co najmniej 2,5 mln złotych rocznie.

W ramach struktury organizacyjnej spółki utworzone zostaną rady społeczne doradczo-konsultacyjne, składające się z trenerów, działaczy i sportowców.

Utworzenie spółki nastąpi do 15 października 2018 roku. Zarząd będzie składał się z prezesa zaproponowanego Radzie Nadzorczej spółki przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz wiceprezesów powołanych przez Radę Nadzorczą po uprzednim zaopiniowaniu przez rady społeczne.

Stowarzyszenia Klub Piłkarski „RKS Lechia 1923” oraz Klub Sportowy Lechia Tomaszów Mazowiecki przekażą powstającej spółce akcyjnej wszelkie prawa do występów w rozgrywkach sportowych, w których uczestniczą, a także wszelkie prawa oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów zarówno ze sponsorami, jak i zawodnikami.

Stowarzyszenia przekażą również spółce inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dokumenty, w szczególności prawa do nazw oraz logo, którymi będą posługiwały się poszczególne sekcje sportowe w spółce.

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz