Morawiecki: Odbudowujemy pamięć i przywracamy sprawiedliwość

Przyświecała nam jedna idea – idea wolnej, suwerennej niepodległej Polski – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji IPN z okazji 35. rocznicy powstania Solidarności Walczącej w Poznaniu.

 Jak myślę o Solidarności Walczącej tamtych czasów to widzę bardzo zróżnicowane grono osób. Byli wśród nas prawicowcy, socjaldemokraci, konserwatyści, etatyści, syndykaliści, a nawet paru anarchistów by się znalazło, ale mimo że byliśmy z bardzo różnym bagażem doświadczeń i wywodzący się z różnych tradycji to jednak przyświecała nam jedna idea – idea wolnej, suwerennej niepodległej Polski, ale także byliśmy pewną jednością – powiedział premier. 

– Taka była Solidarność Walcząca, że wierzyliśmy w rozpad komunizmu – dodał. 

„Odbudowujemy pamięć, przywracamy sprawiedliwość” 

Odbudowujemy pamięć, przywracamy sprawiedliwość i szanse na rozwój gospodarczy Polski – powiedział premier Morawiecki. 

– Nie można udawać, że jest dobrze, jak nie jest dobrze, a tak było jeszcze kilka lat temu. Chociaż oczywiście i dzisiaj rzeczywistość dla wielu z państwa, dla wielu obywateli, naszych rodaków na pewno ma wiele deficytów – zwrócił uwagę Morawiecki. 

– Nie można udawać, że jest dobrze, jak nie jest dobrze, a tak było jeszcze kilka lat temu. Chociaż oczywiście i dzisiaj rzeczywistość dla wielu z państwa, dla wielu obywateli, naszych rodaków na pewno ma wiele deficytów – zwrócił uwagę Morawiecki. 

W trakcie wystąpienia premiera na sali pojawił się założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, marszałek senior Kornel Morawiecki, który został przywitany brawami. Premier wówczas przerwał swoje przemówienie i stwierdził: „Jak zwykle lekko spóźniony”. 

Potrzebujemy zrozumieć, że musimy być razem” 


– Potrzebujemy zrozumieć, że musimy być razem, że nie powinniśmy dać się dzielić tak bardzo, jak inni chcą nas podzielić – powiedział szef rządu.

Solidarność Walcząca wywodziła się z NSZZ „Solidarność”; Kornel Morawiecki powołał ją do życia po wprowadzeniu stanu wojennego, w 1982 r. – po dwóch dużych manifestacjach we Wrocławiu. W Solidarności Walczącej znaleźli się głównie ci działacze Solidarności, którzy poróżnili się z kierownictwem związku zawodowego w sprawie metod działania oraz celu, do jakiego dążyć powinna opozycja antykomunistyczna. 

Solidarność Walcząca przyjęła zasadę walki o całkowite odsunięcie od władzy komunistów. Działalność podziemna Solidarności Walczącej sprowadzała się do aktywności wydawniczej, analitycznej. Organizowano manifestacje, wydawano czasopisma i nadawano poza cenzurą audycje radiowe. 

Proponując wizję Polski po upadku komunizmu Solidarność Walcząca podkreślała potrzebę solidaryzmu społecznego i samorządności oraz odwoływała się do wartości wynikających z nauczania Kościoła katolickiego. Solidarność Walcząca bojkotowała porozumienia Okrągłego Stołu i wyniki wyborów z 4 czerwca 1989 r. 

 

źródło:http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/morawiecki-odbudowujemy-pamiec-i-przywracamy-sprawiedliwosc

Brak komentarzy

Dodaj komentarz