Od jutra Polska jedną strefą ekonomiczną

30 czerwca 2018 r. wchodzi w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która poszerza obszar na którym można uzyskać zachęty podatkowe do niemal 100 proc. terenów inwestycyjnych w Polsce.

  • To przełomowe zmiany, ponieważ do tej pory Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonowały na zaledwie 0,08 proc. obszaru Polski, a zasady ich działania nie były zmieniane od przeszło 20 lat.
  • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dostosowało funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów gospodarczych i działań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
  • Dotychczasowa ustawa przystawała do rzeczywistości ekonomicznej Polski z lat 90, a jej głównym celem było pobudzenie bazy przemysłowej i likwidacja bezrobocia.

 

– Prawo przestało nadążać za zmieniającą się sytuacją gospodarczą kraju i na świecie, co skutkowało m.in. podziałami regionalnymi. Ograniczenia terytorialne wymuszały na przedsiębiorcach i administracji wielomiesięczne procedury, co często prowadziło do rezygnacji z inwestowania. Czas korzystania z ulg podatkowych wyznaczała, już dwukrotnie zmieniana data kończąca funkcjonowanie Stref. Obniżało to inwestycyjną konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

Jedna strefa – co się zmieni?

* Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców.

* Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.

* Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

* Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat. Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.

* Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony kraju.

Dzięki nowej ustawie zyskają:

* Inwestorzy polscy – wymagane nakłady będą dostosowane do ich możliwości; nie będą oni zmuszeni, jak dotychczas do zmiany lokalizacji swojej działalności, ponieważ zachęty będą dostępne na terenie całej kraju.

* Inwestorzy zagraniczni – nowe obszary i zagwarantowany czas inwestycji przywracają Polsce konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

* Pracownicy – przewidujemy, że w ciągu najbliższych 10 lat powstanie ponad 200 tys. nowych miejsc pracy na konkurencyjnych warunkach.

* Gminy we wszystkich regionach – każda gmina będzie pod opieką poszczególnych stref.

* Obecnie funkcjonujące Strefy – mogą jeszcze skuteczniej likwidować bariery inwestycyjne oraz zyskują realny wpływ na rozwój gospodarczy swojego regionu.

* Polska – wsparcie finansowe dla inwestycji, które wpływają na rozwój gospodarczy kraju ma działanie długofalowe i niesie ze sobą m.in.: transfer wiedzy, wsparcie dla działalności B+R, stabilne miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, rozwój klastrów, likwidację bezrobocia na słabiej rozwiniętych terenach.

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz