Program „Dobry start”: gdzie składać wnioski, terminy wypłaty pieniędzy

Od 1 lipca można będzie składać wnioski o wypłatę 300 złotych wsparcia, które raz w roku przysługiwać będzie wszystkim uczniom. Gdzie należy stawić się z wnioskiem i do kiedy? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało specjalny komunikat wyjaśniający te kwestie.

  • Online wnioski będzie można składać od 1 lipca, w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia. Termin ich składania mija 30 listopada.
  • Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które dziś realizują świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
  • W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych później gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

ak przypomina resort świadczenie „Dobry start” przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole otrzymają je one do ukończenia przez nie 24. roku życia).

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które dziś realizują świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Będą to zatem urzędy miast/gmin, ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne (np. centrum świadczeń) właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Wniosek o świadczenia z programu „Dobry Start” – podobnie jak wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl) oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski (oraz Inteligo), SGB-Bank oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie „Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz