Rozpoczęło się przewodnictwo Polski w RB ONZ

Polska objęła niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 1 stycznia i będzie w niej zasiadała do końca grudnia 2019 r. We wtorek, 1 maja, rozpoczął się okres rotacyjnego przewodnictwa naszego kraju w RB. 

 

– Przewodnictwo Polski przypada w intensywnym okresie dla relacji międzynarodowych, ten maj może być historyczny m.in. ze względu na kwestię Korei Płn. czy porozumienia nuklearnego z Iranem – mówi Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski.

 W trakcie swojej obecnej kadencji w Radzie Polska będzie dwukrotnie przewodniczyła jej pracom. Pierwszy raz już w maju br. Priorytety majowej prezydencji Polski w RB ONZ to m.in. umocnienie znaczenia prawa międzynarodowego, skuteczne rozwiązywanie konfliktów, zapewnienie ochrony ludności cywilnej oraz podkreślenie znaczenia prawa humanitarnego w konfliktach.
 

Najważniejszym wydarzeniem związanym z majowym przewodnictwem będzie debata otwarta wysokiego szczebla nt. prawa międzynarodowego (17 maja) pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Będzie poświęcona kwestiom przestrzegania prawa międzynarodowego jako instrumentu rozwiązywania konfliktów na świecie.

Druga z debat – tym razem pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza – zaplanowana jest na 22 maja i będzie dotyczyć znaczenia prawa humanitarnego i ochrony cywilów w konfliktach.

Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski pytany o główne priorytety Polski w okresie przewodnictwa Radzie, podkreślił, że tematem przewodnim będzie kwestia prawa międzynarodowego. Jak ocenił temat ten został przyjęty z bardzo dużym zainteresowaniem przez państwa zasiadające w RB ONZ m.in. podczas jego spotkania z ambasadorami państw członkowskich w Nowym Jorku.

 

prezydent.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz