Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Konsultacje społeczne w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej są niezwykle ważne. Chcemy poznać opinie mieszkańców i rozwiać ich wątpliwości w sprawie tego przedsięwzięcia- powiedział wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

  • Rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz, przypomniała, że w ramach rozpoczętych konsultacji społecznych do 12 lipca można zgłaszać opinie i wnioski dot. inwestycji do RDOŚ w Olsztynie.
  • Wiceminister Witkowski mówił wcześniej, że RDOŚ ma dwa miesiące (do końca lipca-red.) na wydanie decyzji środowiskowej.
  • Decyzja środowiskowa jest ważnym dokumentem, ponieważ jest dołączona do wniosków o wydanie innych decyzji umożliwiających realizację przekopu Mierzei.

„Konsultacje społeczne są niezwykle ważne. Od początku założyliśmy sobie, że żadna inwestycja, a w szczególności tak strategiczna, jaką jest przekop Mierzei Wiślanej, nie może być realizowana bez opinii mieszkańców. Tak naprawdę robimy tę drogę wodną dla bezpieczeństwa Polski, ale też dla bezpieczeństwa mieszkańców, którzy mieszkają nad Zalewem Wiślanym i w tej części Polski”- podkreślił wiceminister Witkowski.

Dodał, że przedsięwzięcie ma służyć bezpieczeństwu militarnemu, ale też rozwinięciu możliwości gospodarczych regionu i mieszkańców. „To oni będą beneficjentami portu w Elblągu. Będą nimi także mieszkańcy portów nadzalewowych – wskazał.

„Konsultacje są istotne, bo chcemy poznać opinie mieszkańców. Rozwiać wszelkie ich wątpliwości. Już na ukończeniu jest projekt techniczny tego przedsięwzięcia, przypomnę, że są to wrota sztormowe śluzy, dwa mosty zwodzone i pełna kompensacja środowiskowa”- podkreślił wiceminister Witkowski.

30 maja do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni przekazał dokumentację dot. inwestycji, w tym raport oddziaływania na środowisko planowanego przekopu. Dokumentacja jest obszerna, bo liczy ok. 1 tysiąca stron.

Rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz, przypomniała, że w ramach rozpoczętych  konsultacji społecznych do 12 lipca można zgłaszać opinie i wnioski dot. inwestycji do RDOŚ w Olsztynie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, która podjęła postępowanie, wystąpiła już do Państwowej Granicznej Inspekcji Sanitarnej w Elblągu oraz Gdyni, a także do dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię w sprawie planowanego przedsięwzięcia i wskazanie warunków jego realizacji.

Wiceminister Witkowski mówił wcześniej, że RDOŚ ma dwa miesiące (do końca lipca-red.) na wydanie decyzji środowiskowej.

Decyzja środowiskowa jest ważnym dokumentem, ponieważ jest dołączona do wniosków o wydanie innych decyzji umożliwiających realizację przekopu Mierzei.

W trzecim kwartale tego roku spodziewane jest wydanie pozwolenia na budowę, po szeroko przeprowadzonych konsultacjach – mówił Witkowski. W czwartym kwartale przeprowadzony zostanie przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych i wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor (Urząd Morski w Gdyni-red.) będzie mógł przygotować teren pod inwestycję. Ma się to stać na przełomie tego i przyszłego roku – wskazywał wcześniej wiceminister.

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Zarząd woj. pomorskiego negatywnie zaopiniował plany inwestycji. W jego ocenie budzi ona obawy ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Z kolei sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął stanowisko, w którym poparł plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jak ocenił, jest to inwestycja istotna dla rozwoju całego subregionu elbląskiego.

 

 

portalsamorzadowy.pl/pap

Brak komentarzy

Dodaj komentarz