Rząd szykuje nowy megaprogram

Henryk Kowalczyk mówi, że trwają końcowe ustalenia nad rządowym megaprogramem „Czyste powietrze”. Obejmie on miliony domów jednorodzinnych i będzie wart 25 do 30 mld złotych. – Bez kompleksowych rozwiązań, czyli łączenia ocieplenia domu i wymiany źródła ciepła, nie uda się nam efektywnie poprawić jakości powietrza. Z tego względu resort środowiska planuje uruchomienie nowego programu. 

  • Będziemy wspierać kompleksowe rozwiązania, takie jak pełna termomodernizacja, w tym wymiana okien i źródła ogrzewania na „czyste” – mówi Henryk Kowalczyk.
  • Co do najuboższych, to w opracowywanym programie zapiszemy, że dotacja na termomodernizację będzie zależna od stopnia zamożności właściciela nieruchomości – zapowiada.
  • Minister stawia jasno także sprawę gospodarki o obiegu zamkniętym: ważne są techniczne możliwości, bo postawienie sobie ambitnych celów bez środków do ich zrealizowania, to droga donikąd. 

Od dłuższego czasu najważniejszy, a na pewno najbardziej medialny z tematów dotyczących ochrony środowiska, to tzw. walka ze smogiem. Zajmują się nim niemal wszyscy, a jak pan widzi tutaj rolę resortu środowiska?

Henryk Kowalczyk, minister środowiska: – Rola resortu środowiska jest tu kluczowa, przede wszystkim ze względu na środki finansowe, które na ten cel przeznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mowa tu o 27-30 mld złotych na najbliższe 10 lat.

Walkę ze smogiem chcemy oprzeć na dwóch głównych elementach. Trzeci, czyli emisja z dużych zakładów – elektrowni czy ciepłowni – to kwestia, która jest już właściwie w sporej części rozwiązana. Zakłady te dysponują nowoczesnymi technologiami, a ewentualne braki mogą zrealizować w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zostały nam więc dwa źródła emisji zanieczyszczeń powietrza – domy jednorodzinne i samochody.

Plan jest taki, że zostanie stworzony fundusz gospodarki niskoemisyjnej w NFOŚiGW, który będzie wspierał przechodzenie z aut spalinowych na elektryczne. Na razie będzie on dotyczyć głównie autobusów miejskich, bo poruszają się one w centrach miast. Nie ma więc problemu z przygotowaniem dla nich stacji ładowania, ale za tym stoi cały program elektromobilności. To już jednak domena Ministerstwa Energii. W obszarze resortu środowiska pozostaje przede wszystkim program „Czyste powietrze”, kierowany głównie do właścicieli domów jednorodzinnych. 

Co już wiadomo o tym programie?

– Trwają końcowe ustalenia, ale na pewno będziemy wspierać kompleksowe rozwiązania, takie jak pełna termomodernizacja, w tym wymiana okien i źródła ogrzewania na „czyste”. Podkreślam znaczenie kompleksowości działań. Pojawiają się bowiem różne pomysły, szczególnie teraz, przed wyborami samorządowymi, gdzie mówi się o dużych kwotach na wymianę samych pieców.

Tymczasem takie działania, jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, nie są do końca skuteczne.  Bez kompleksowych rozwiązań, czyli łączenia ocieplenia domu i wymiany źródła ciepła, nie uda się nam efektywnie poprawić jakości powietrza. Z tego względu resort środowiska planuje uruchomienie takiego programu. Chcemy nim objąć wiele milionów domów jednorodzinnych. Program planujemy  rozłożyć na 10 lat i przeznaczyć na jego realizację, w formie pomocy bezpośredniej, od 25 do 30 mld złotych.

 

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz