NIK

Przewóz towarów niebezpiecznych poza kontrolą

Dziennie po polskich drogach kursuje ponad 20 tysięcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (łatwopalne, wybuchowe, żrące, trujące, promieniotwórcze itp.). Z roku na rok rośnie liczba interwencji związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych przy przewozie takich substancji. Jednak minister właściwy ds. transportu nie sprawuje nad tym przewozem należytego nadzoru. Organy odpowiedzialne za…

Kuratorska służba sądowa do naprawy. NIK: system nie przystaje do współczesnych realiów

Prawo regulujące pracę kuratorów sądowych ma wiele luk – brakuje jednolitych zasad dotyczących m.in. ich naboru, szkolenia, czy zapewnienia im bezpieczeństwa. Niejednoznaczna jest także kwestia nadzoru nad kuratorami, prowadzonego przez kuratorów okręgowych, ponieważ przepisy nie określają, jak powinien być on realizowany. Tymczasem nowej ustawy brak. Ministerstwo Sprawiedliwości wciąż nad nią…

Niepewne strefy. NIK: miasta mogą nie być zainteresowane tworzeniem stref czystego transportu

W ocenie NIK, przygotowane przez Ministra Energii regulacje prawne dotyczące wprowadzenia ograniczeń w transporcie samochodowym w miastach ze względu na niedoskonałości przyjętych rozwiązań rodzą ryzyko nieskuteczności tych działań, a tym samym nie posłużą do poprawy jakości powietrza. NIK przedstawiła w środę wyniki raportu NIK na temat ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza.…

NIK: Polska jest czarnym punktem na smogowej mapie Europy

Polska jest czarnym punktem na mapie Europy jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza – poinformował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, prezentując we wtorek raport Izby. Zaznaczył, że sytuacja na tle UE nie uległa poprawie od poprzedniej kontroli z 2014 r. Jak mówił Kwiatkowski na konferencji prasowej towarzyszącej prezentacji raportu o zanieczyszczeniach powietrza,…

Awaria w wodzie. NIK: firmy wodociągowe i gminy niedostatecznie dbają o zapewnienie mieszkańcom dostaw wody dobrej jakości

Awarie sieci wodociągowych to w Polsce codzienność – rocznie jest ich nawet 100 tys. Według NIK ich przyczyną jest m.in. przestarzała infrastruktura, której pełne odnowienie może potrwać 100 lat. Według NIK wina za  częste awarie wodociągów rozkłada się zarówno na władze gmin (których zadaniem własnym jest zaopatrzenie w wodę), jak…

Rzecznik Praw Dziecka wskazuje uchybienia podczas adopcji

Naruszanie zasady poufności w postępowaniu o orzeczenie adopcji oraz orzekanie przez sądy o adopcji z pominięciem ośrodka adopcyjnego – m.in. na takie uchybienia wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. RPD zwrócił się w tej sprawie do ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej – Elżbiety Rafalskiej, sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobry oraz…

NIK: Państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele przy kredytach frankowych

Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków.  Najwyższa Izba Kontroli zbadała skuteczność systemu ochrony konsumentów wobec problemu kredytów objętych ryzykiem walutowym w latach 2005-2017.  Problem objęty badaniem kontrolnym W latach 2005-2010 banki masowo udzielały kredytów mieszkaniowych indeksowanych do walut obcych…

NIK: transporty drewna niszczą drogi lokalne

Stan techniczny nawierzchni dróg wojewódzkich jest coraz lepszy, ale stan bezpieczeństwa i sprawności ruchu na nich nie uległ w ostatnich latach zasadniczej zmianie – informuje Najwyższa Izba Kontroli. Potwierdza zarazem to, o czym wielu samorządowców mówi już od lat – kierowcy ciężarówek uciekając przed opłatami na głównych trasach przenoszą się…

Kąpieliska na oku. NIK wytyka gminom nieprawidłowości w zarządzaniu kąpieliskami

Większość ze skontrolowanych gmin województwie lubuskim nie zapewniła bezpieczeństwa w miejscach wyznaczonych do kąpieli – wynika z kontroli NIK.   NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości poczynając od braku właściwego sprzętu ratowniczego, naruszenia terminu badań jakości wody, kończąc na braku stałej obecności ratowników.  Według danych policji w 2016 r. utonęły 504 osoby, w…

NIK: adopcja w Polsce – przewlekłe procedury, brak mechanizmów antykorupcyjnych

Procedura adopcyjna w Polsce trwa średnio dwa lata; liczba potencjalnych rodziców znacznie przewyższa liczbę dzieci z uregulowaną sytuacją prawną; brakuje jednolitych dla całego kraju kryteriów i mechanizmów zapobiegających korupcji – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.  Według NIK, „istniejące ramy prawne są niewystarczające dla zapewnienia spójnego funkcjonowania systemu adopcyjnego w…
Strona 1 z 41234
Pogoda Warszawa z serwisu

Lokalni Liderzy TV

Solidarność Walcząca

Katalog Firm TV

PPP Laureaci

Facebook

Wideo dnia

Wpisz się do rejestru wyborców przez internet

Sport

Mistrz i rekordzista świata w potrójnym Ironmanie! Rozmowa z Robertem Karasiem

Świat

Oktoberfest 2018

Cud narodzin żyrafy