raport NIK

Zamówienia publiczne pod lupą NIK. Nierzetelność w 75% przypadków

Godzina na złożenie oferty, zaniżanie wartości lub dzielenie zamówienia na części to najczęstsze grzechy instytucji publicznych w zakresie prawa zamówień publicznych. Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się nierzetelności w 75 proc. skontrolowanych jednostek sektora publicznego. W latach 2013-2016 wartość zamówień publicznych realizowanych w ramach prawa zamówień publicznych spadła o 25 proc.…

NIK: System nieodpłatnych porad prawnych jest nieefektywny

System nieodpłatnych porad prawnych jest nieefektywny – uważa NIK. Jedna taka porada kosztowała Skarb Państwa od nieco ponad 100 zł do ponad 3 tysięcy 300 zł. Z początkiem 2016 r. wszystkie powiaty uruchomiły na terenie Polski 1524 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc profesjonalnego prawnika…

Niewystarczająca pomoc u schyłku życia? NIK o opiece paliatywnej

Nie wszyscy potrzebujący mogli liczyć na paliatywną i hospicyjną opiekę domową – taki jest wniosek z kontroli rozpoznawczej przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w Bydgoszczy. Prawie jednej czwartej pacjentów ograniczono liczbę porad lekarskich lub wizyt pielęgniarskich. Nie wszyscy mogli też liczyć na opiekę psychologa lub wykonanie badań USG i RTG. Kontrola została przeprowadzona w Kujawsko-Pomorskim Oddziale…

NIK: samorządy dobrze organizują kwalifikację wojskową

Skontrolowane samorządy zapewniały sprawne przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej. NIK niepokoi jednak duży odsetek osób, które nie stawiają się do tej kwalifikacji.  Według analiz Izby w 2016 r. nie przystąpiło do kwalifikacji wojskowej ponad 38 tysięcy mężczyzn, czyli 16 proc. zobowiązanych. Większość z nich przebywała za granicą, co uniemożliwiało skuteczne zawiadomienie o konieczności…

Alarmujący raport. Co piją mieszkańcy gmin wiejskich

Zdecydowana większość przedsiębiorstw wodociągowych na terenach gmin wiejskich ma problemy z zachowaniem odpowiednich parametrów wody – ostrzega NIK. W sieciach wodociągowych stwierdzano występowanie bakterii grupy coli, manganu i ołowiu.  Najwyższa Izba Kontroli, która skontrolowała 12 gmin wiejskich, uznała, że „przedsiębiorstwa wodociągowe są niedoinwestowane, a przez to nie zaspokajają potrzeb wielu…

Raport NIK: Szpitale odzierają pacjentów z intymności

Prawa pacjenta w wielu polskich szpitalach pozostają tylko formalną deklaracją – piszą kontrolerzy NIK w raporcie „Ochrona intymności i godności pacjentów w szpitalach”. Przestarzała infrastruktura, zachowanie personelu i wszędobylski monitoring wizyjny odziera pacjentów z godności – uznała Najwyższa Izba Kontroli – podaje we wtorek „Rzeczpospolita”. Niezamykane na klucz koedukacyjne łazienki,…

Orliki na plus. NIK: techniczny nadzór nad Orlikami do wzmocnienia

Gminy w większości właściwie utrzymywały Orliki: zapewniały niezbędne środki finansowe, zatrudniały animatorów i – zgodnie z założeniami – udostępniały bezpłatnie wszystkim mieszkańcom: zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym – wynika z najnowszej kontroli NIK. Według Izby niemal wszystkie skontrolowane Orliki były w dobrym stanie technicznym. NIK zwróciła jednak uwagę, że…

NIK o przekazywaniu samorządom dworców kolejowych

Większość dworców przekazana samorządom przez PKP zaczęła przynosić dochody – wynika z kontroli NIK. Część dworców została jednak zagospodarowana niezgodnie z ustawą. PKP S.A przekazywała samorządom dworce kolejowe zgodnie z zasadami ustawy o restrukturyzacji PKP S.A. Według NIK zawarte transakcje miały uzasadnienie ekonomiczne dla obu stron. Jednak tylko część dworców…

Nie nadążają. NIK sprawdziła, jak działają Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy nie gwarantują swoim wychowankom uzyskania stabilnego zatrudnienia, ale są istotnym elementem kształtowania rynku pracy, zwłaszcza dla młodzieży wymagającej wsparcia ze strony państwa – informuje NIK.  OHP umożliwiają przedwcześnie przerywającym naukę zdobycie wykształcenia, a także naukę zawodu, dzięki czemu zapobiegają ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Według szacunków OHP…

NIK sprawdził żywienie w szpitalach. Tłuste i za słone. Lepiej jedzą więźniowie

System ochrony zdrowia nie gwarantuje prawidłowego żywienia pacjentów w szpitalach alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Przepisy nie określają norm żywieniowych pacjentów, jakości produktów, zasad kontroli usług żywienia szpitalnego, czy zasad zatrudniania dietetyków na oddziałach. Dostarczane produkty nie usprawniają funkcjonowania organizmu, a czasem mogą  szkodzić – wskazała w raporcie NIK. W większości skontrolowanych szpitali pacjenci…
Strona 1 z 3123
Pogoda Warszawa z serwisu

Lokalni Liderzy TV

Solidarność Walcząca

Katalog Firm TV

PPP Laureaci

Facebook

Wideo dnia

Mateusz Morawiecki na uroczystości odsłonięcia pomnika śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Sport

Za kulisami meczu z Litwą

Świat

Trzęsienie ziemi w Japonii

Festiwal Smoków