raport NIK

Mosty pod lupą. NIK w raporcie z 2016 r.: administracja drogowa w fatalny sposób zarządza mostami

Mosty i przepusty w Polsce są fatalnie zarządzane, zwłaszcza przez gminy i powiaty – alarmowała już dwa lata temu NIK.  W związku z zawaleniem się mostu we Włoszech pojawiają się pytania o stan techniczny obiektów mostowych w Polsce. A te, jak się okazuje, są w nienajlepszej kondycji. Po kontroli w…

NIK: Państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele przy kredytach frankowych

Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków.  Najwyższa Izba Kontroli zbadała skuteczność systemu ochrony konsumentów wobec problemu kredytów objętych ryzykiem walutowym w latach 2005-2017.  Problem objęty badaniem kontrolnym W latach 2005-2010 banki masowo udzielały kredytów mieszkaniowych indeksowanych do walut obcych…

NIK: transporty drewna niszczą drogi lokalne

Stan techniczny nawierzchni dróg wojewódzkich jest coraz lepszy, ale stan bezpieczeństwa i sprawności ruchu na nich nie uległ w ostatnich latach zasadniczej zmianie – informuje Najwyższa Izba Kontroli. Potwierdza zarazem to, o czym wielu samorządowców mówi już od lat – kierowcy ciężarówek uciekając przed opłatami na głównych trasach przenoszą się…

NIK: pomoc w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników wymaga naprawy

Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez pracodawców to zjawiska obserwowane na rynku pracy. Jednocześnie prawo nie pozwala Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skuteczne kontrolowanie publicznych pieniędzy przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. Takie są główne ustalenia NIK, dotyczące dofinansowania wynagrodzeń…

Senior bez opieki. NIK o usługach opiekuńczych świadczonych starszym w miejscu zamieszkania

Prawie 20 procent gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż należy to do ich obowiązków i mimo iż jest to dla nich najmniej kosztowna forma pomocy seniorom – alarmuje NIK.  W najnowszym raporcie Izba wskazała m.in. na problemem braku określonych standardów takiej opieki, a co za tym…

Pomniki przyrody. NIK: gminy niewystarczającą dbają o ochronę przyrody

Brak jakichkolwiek działań zabezpieczających pomniki przyrody czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, nierzetelne dane o liczbie cennych przyrodniczo obiektów, brak gwarancji ochrony w prawie miejscowym – to według NIK największe grzechy gmin w zakresie lokalnych form ochrony przyrody. „Wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast, zobowiązani do dbałości o cenne przyrodniczo obiekty, nie zapewniali realnych…

MS nie wydaje pieniędzy na pomoc ofiarom przestępstw

Ministerstwo Sprawiedliwości nie zapewniło adekwatnej i skutecznej pomocy ofiarom przestępstw – ocenia NIK. Fundusz Sprawiedliwości wypłacił na ten cel tylko 16 mln z 385 mln zł. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, ministerstwo nie dysponowało podstawowymi danymi m.in. o liczbie pokrzywdzonych, liczbie postępowań karnych, w których występowali pokrzywdzeni, liczbie przestępstw uprawniających…

Zmiany w gospodarowaniu odpadami zgodnie z zaleceniami NIK

Przygotowane zmiany w przepisach o odpadach uwzględniają liczne wnioski Najwyższej Izby Kontroli – poinformowała Izba w komunikacie  Izba od wielu lat wskazywała na konieczność wprowadzenia systemowych zmian w finansowaniu Inspekcji Ochrony Środowiska ze względu na niewydolność obecnego systemu. Nowe prawo ma przede wszystkim wzmocnić kompetencje inspektorów IOŚ. Będą oni mogli…

Na co idą składki z Rady Rodziców? NIK o współpracy szkół z rodzicami

Pozycja rad rodziców jest wciąż słaba, a gromadzone przez nie pieniądze, nie zawsze są przeznaczane na działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły – wynika z ustaleń NIK. To działa dobrze „Generalnie, szkoły w Polsce realizują zadania wychowawcze i osiągają cele założone w programach wychowawczych i profilaktycznych” – wskazuje NIK. Diagnozują też…

Jest źle. NIK o opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Oprócz niewystarczającej liczby lekarzy, brakuje współdziałania i koordynacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za ich leczenie, np. lekarzy POZ, specjalistów i pielęgniarek – alarmuje NIK. Według Izby system opieki nad uczniami nie funkcjonuje, a zamiast niego podejmowane są jedynie…
Strona 1 z 41234
Pogoda Warszawa z serwisu

Lokalni Liderzy TV

Solidarność Walcząca

Katalog Firm TV

PPP Laureaci

Facebook

Wideo dnia

Mateusz Morawiecki podczas I etapu 75. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne

Sport

Mistrz i rekordzista świata w potrójnym Ironmanie! Rozmowa z Robertem Karasiem

Świat

Katastrofa samochodowa w Westminster: Ujęcia z katastrofy

Cud narodzin żyrafy