rynek pracy

Rekordowo niska stopa bezrobocia. Dwucyfrowe tylko w jednym województwie

„Czerwiec to kolejny miesiąc spadku bezrobocia. W urzędach pracy zarejestrowanych było 182,6 tys. osób mniej niż przed rokiem. Liczba osób bezrobotnych spadła poniżej miliona do 969 tys.” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.  W czerwcu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 33,1 tys. w porównaniu z…

Resort pracy chce, aby cudzoziemcy mogli pracować dłużej na podstawie oświadczenia

Wydłużenie do 12 miesięcy okresu, w którym cudzoziemcy mogliby pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, a także wprowadzenie specjalnych bonów dla małych firm – m.in. takie rozwiązania zakłada projekt nowelizacji ustawy o rynku pracy. Obecnie na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatele m.in. Ukrainy, Białorusi,…

Polska wśród krajów z najniższym bezrobociem w Europie?

Ponad 80 proc. regionów europejskich odnotowało w 2017 roku spadek bezrobocia wśród osób w wieku od 17 do 74 lat w porównaniu do 2016 roku, a w przypadku 60 proc. regionów ten spadek wyniósł co najmniej 0,5 pkt. proc. – wynika z najnowszych danych Eurostatu na temat bezrobocia. Jak podaje…

Resort finansów: bezrobocie będzie dalej spadać

Według prognozy Ministerstwa Finansów poziom bezrobocia w Polsce ma nadal się obniżać i może spaść w najbliższych latach nawet do 3,3 proc. Ta prognoza jest częścią szerszej analizy resortu finansów, dotyczącej głównych wskaźników ekonomicznych naszego kraju. MF przewiduje, że wzrost PKB Polski wyniesie w tym roku 3,8 proc., tyle samo…

Nie nadążają. NIK sprawdziła, jak działają Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy nie gwarantują swoim wychowankom uzyskania stabilnego zatrudnienia, ale są istotnym elementem kształtowania rynku pracy, zwłaszcza dla młodzieży wymagającej wsparcia ze strony państwa – informuje NIK.  OHP umożliwiają przedwcześnie przerywającym naukę zdobycie wykształcenia, a także naukę zawodu, dzięki czemu zapobiegają ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Według szacunków OHP…

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem: jak wygląda bezrobocie w Polsce?

11 kwietnia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. W którym polskim mieście, powiecie i województwie stopa bezrobocia jest najwyższa, a w którym najniższa? 11 kwietnia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Na koniec 2017 r. wskaźnik bezrobocia Polsce wyniósł 6,6 proc. – wynika z danych GUS. Najniższa stopa bezrobocia była…

Praca ważniejsza od wykształcenia

Ponad 3 miliony młodych Europejczyków przerwało studia, najczęściej ze względu na pracę – podał Eurostat.  Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2016 r. przez Eurostat, ponad 3 miliony młodych Europejczyków przerwało studia w którymś momencie życia. W tym samym okresie prawie 30 mln młodych osób w UE zdobyło wykształcenie wyższe. …

Bezrobocie rekordowo niskie

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,6 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,2 pkt. proc. – poinformowała w poniedziałek szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Z danych resortu rodziny i pracy wynika, że liczba bezrobotnych w końcu marca 2018 roku wyniosła 1 093,5 tys. osób…

W którym regionie Polski można zarobić najwięcej?

Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej, a gdzie poziom płac pozostawia najwięcej do życzenia? Na najwyższe zarobki w 2017 roku mogli liczyć pracownicy w województwie mazowieckim. W tym regionie przeciętna płaca wyniosła 5500 zł brutto. Na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o przeciętną wysokość wynagrodzenia, zostały sklasyfikowane osoby pracujące w województwie…

Rząd chce aktywizować młodych i osoby 50+

Jako rząd będziemy chcieli wykorzystać napływający strumień imigrantów, a także wykorzystywać pewne rezerwy pracy, które mamy w Polsce. To dotyczy większego zatrudnienia osób w wieku 50+ i lepszego wykorzystania zasobów pracy ludzi młodych, żeby łatwiej i szybciej znajdowały swoje miejsce na rynku pracy – powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i…
Strona 1 z 3123
Pogoda Warszawa z serwisu

Lokalni Liderzy TV

Solidarność Walcząca

Katalog Firm TV

PPP Laureaci

Facebook

Wideo dnia

Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu RP

Sport

Arka Gdynia znowu z Superpucharem Polski!

Świat

Junker pijany?

Pierwszy na świecie samochód, który się składa przy parkowaniu