Zakończyła się budowa dróg wewnętrznych przy Kopernika

Zakończyła się budowa i modernizacja dróg wewnętrznych od ul. Kopernika, stanowiących dojazd do bloków nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Tarnobrzegu. Inwestycję na osiedlu Siarkowiec zrealizowała firma INTERBET z Tarnobrzega, a całość robót budowlanych zamknęła się kwotą 1 734 300 zł.

Zakres wykonanego zadania obejmował przebudowanie ulic o długości 757 m, wykonanie nawierzchni wzmacniającej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wybudowano także parkingi z kostki brukowej betonowej, w skutego czego powstało 232 miejsca postojowe. Powstały także chodniki z kostki brukowej betonowej. Ustawiono i zamocowano 81 pionowych znaków drogowych. Wykonano także oznakowanie poziome farbą i próg zwalniający z kostki. Zadbano także o trawniki.

Inwestycja drogowa połączona była także z wybudowaniem infrastruktury kanalizacji deszczowej wraz z 28 przykanalikami o łącznej długości 427 m. Powstała także osadnik poziomy, betonowy. Wykonano przełożenia sieci wodociągowej o długości 100 mb. Zamontowano również 19 słupów oświetlenia drogowego o wysokości 9 m. Wykonane zostały one z aluminium i posiadają oprawy oświetleniowe typu LED o mocy 72 W. Obok oświetlenia drogowego zainstalowano oświetlenie parkowe, na które składa się 34 słupy o wysokości 5 m, wykonane z aluminium. Także te słupy wykonane zostały w technologii LED mocy 36W.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz