Uroczyste mianowanie nowego szefa Sztabu Generalnego WP odbędzie się w poniedziałek

Uroczystość mianowania gen. dyw. Rajmunda Andrzejczaka na stanowisko szefa Sztabu Generalnego, wręczenia mu nominacji na stopień generała broni oraz odwołania ze stanowiska gen. Leszka Surawskiego odbędzie się 2 lipca w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik sił zbrojnych, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował gen. dyw. Rajmunda Andrzejczaka na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zgodnie z postanowieniem prezydenta gen. Andrzejczak obejmie stanowisko 3 lipca – poinformowało BBN.

Jednocześnie prezydent, na wniosek ministra obrony Mariusza Błaszczaka, z dniem 2 lipca br. odwołał gen. Surawskiego ze stanowiska szefa SGWP, w związku z planowanym przez niego zakończeniem służby wojskowej – podało BBN.

Jak podkreślono decyzja dotycząca zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP zapadła w wyniku konsultacji prezydenta premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem obrony oraz zainteresowanymi generałami.

„Obecne zmiany na najwyższych stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP przebiegają w sposób planowy, po wcześniejszych konsultacjach i mają na celu dostosowanie kadry dowódczej do nowej struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP” – zaznaczyło BBN.

Do decyzji prezydenta odniosło się MON. „Generał Rajmund Andrzejczak to doświadczony, sprawny i odpowiedzialny żołnierz. Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia wymagają, aby na czele Sztabu Generalnego stanął najlepszy z najlepszych, więc mój wybór mógł być tylko jeden” – powiedział Błaszczak o nowym szefie SGWP, cytowany w komunikacie resortu obrony.

Gen. dyw. Rajmund Andrzejczak urodził się 29 grudnia 1967 r. w Świdnicy Śląskiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie.

W środę został mianowany zastępcą szefa SGWP, przedtem dowodził 12. Dywizją Zmechanizowaną. Wcześniej był m. in. dowódcą 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu; dowodził też IV i V zmianami Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

 

 

parlamentarny.pl/pap

Brak komentarzy

Dodaj komentarz