Wkrótce nowe, prostsze prawo zamówień publicznych?

Pracujemy nad nowym prawem o zamówieniach publicznych. Jego koncepcja zakłada przede wszystkim uproszczenie procedur – zapowiedziała wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Barbara Loba podczas konferencji w Bielsku-Białej poświęconej Konstytucji Biznesu.

  • Barbara Loba podkreśliła, że nowe prawo ma uprościć formalności.
  • „Koncepcja zakłada uproszczenie procedur. (…) Usiłujemy wypracować m.in. klauzule, które byłyby korzystne dla obu stron postępowania” – zaznaczyła.
  • W marcu br. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zapowiadała, że projekt nowej ustawy powinien być gotowy jesienią, a prawo miałoby wejść w życie w III-IV kwartale 2019 r.

Loba przyznała, że zamówienia publiczne zostały skomplikowane poprzez stosowane w nich procedury. „Przez te skomplikowane procedury straciliśmy cel zamówień publicznych. Tu przecież nie chodzi o procedurę od momentu ogłoszenia postępowania do wyboru najkorzystniejszej oferty. W zamówieniach chodzi o to, by nabyć dobra i usługi, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania państwa” – mówiła.

Barbara Loba wskazywała, że do odpowiedniego rozwoju gospodarczego niezbędne jest uwzględnianie w zamówieniach publicznych małych i średnich przedsiębiorców. „W Polsce 90 proc. stanowią firmy małe i średnie. Jeśli ich przewaga liczebna jest tak duża, to powinno to mieć odzwierciedlenie także w zamówieniach publicznych. Powinny być największym odbiorcą zamówień, ale tak się nie dzieje. Nie do końca wiemy dlaczego?” – mówiła.

Wiceprezes przypomniała, że dwa lata temu zostały wprowadzone zmiany w prawie dotyczącym zamówień, które miały być ułatwieniem dla mniejszych firm. „Na zamawiających nałożono obowiązek publikowania planów postępowań, co miało dać małym i średnim firmom informacje o postępowaniach z odpowiednim wyprzedzeniem, by mogły się przygotować. Ułatwiono dostęp znosząc wymóg złożenia potwierdzeń o spełnieniu warunków udziału w przetargu już na etapie składania ofert. Teraz wystarczy oświadczenie. Dokumenty składa jedynie wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wydawałoby się, że to dużo, nie mniej jednak dalej nie zauważamy wzrostu udziału małych i średnich firm w zamówieniach” – mówiła.

Jak dodała, do UZP dochodzą też sygnały, że bolączką są umowy, które nie zawsze są korzystne dla wykonawców. To uderza w małe i średnie firmy. „Słyszymy też o zbyt wysokich karach umownych” – dodała.

Barbara Loba podkreśliła, że nowe prawo ma uprościć formalności. „Koncepcja zakłada uproszczenie procedur. (…) Usiłujemy wypracować m.in. klauzule, które byłyby korzystne dla obu stron postępowania” – zaznaczyła.

Loba zachęcała bielskich przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w konferencji, by skonsultowali propozycje. Przypomniała, że koncepcja zmian, którą przygotowały Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych, została opublikowana na stronie internetowej UZP. Znalazła się tam też ankieta. „Dobre narzędzie, a prawo jest przecież narzędziem, które służy rozwojowi gospodarczemu, nie powstanie, jeśli nie będziemy znali potrzeb przedsiębiorców. (…) Chcemy skonstruować przepisy, które będą odpowiadały oczekiwaniom i umożliwiały wam udział w dystrybucji środków publicznych z korzyścią dla gospodarki krajowej” – mówiła.

 

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz