Wybory samorządowe 2018: Termin głosowania poznamy lada dzień

Między 16 lipca a 16 sierpnia Prezes Rady Ministrów musi ogłosić datę wyborów samorządowych.
  • Premier już w przyszłym tygodniu może podać datę wyborów samorządowych.
  • Odbyć się one mogą 21, 28 października lub 4 listopada.
  • Obecna kadencja rad gmin i powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kończy się 16 listopada.

W myśl Kodeksu wyborczego, wybory do rad zarządza się nie wcześniej niż na cztery miesiące i nie później niż na trzy miesiące przed upływem kadencji rad. Jako że kadencja rad gmin i powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada, Prezes Rady Ministrów zarządzi wybory między 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r.

Dotychczas wybory samorządowe odbywały się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad, ale po nowelizacji Kodeksu wyborczego to Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, wyznacza – w drodze rozporządzenia – datę wyborów. Mogą się one odbyć w dniu wolny od pracy przypadającym nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.

W grę wchodzi więc jedna z niedzielę pomiędzy 17 października i 9 listopada. Premier musi więc wyznaczyć wybory na niedzielę 21, 28 października lub 4 listopada.

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz