Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie Zabytek Zadbany 2018

Kaplica Hochberga przy katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu, Park-arboretum w Gołuchowie, Dwór Purgoldów w Psieniu-Ostrów, Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-Szopienicach i kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu to najbardziej zadbane zabytki w Polsce w 2018 roku.

  • Zabytek Zadbany” to.konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków.
  • Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.
  • W tegorocznej edycji konkursu jury przyznało 5 nagród i 8 wyróżnień w sześciu kategoriach.

18 kwietnia, podczas gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, poznaliśmy laureatów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” 2018.

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Uroczysta gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w tym roku odbyła się w Zamościu. Gospodarzami spotkania byli Bartosz Skaldawski, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Andrzej Wnuk, prezydent Miasta Zamość.

W tegorocznej edycji konkursu Jury przyznało 5 nagród i 8 wyróżnień w sześciu kategoriach.

Kategoria: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu

Nagroda

Kaplica Hochberga przy kościele Świętego Wincentego i Świętego Jakuba – obecnej katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu, woj. dolnośląskie

 Kościół parafialny Świętej Jadwigi Śląskiej w Miłkowie (fot.mat.prasowe)
Kościół parafialny Świętej Jadwigi Śląskiej w Miłkowie (fot.mat.prasowe)

Wyróżnienia

1.    Kościół parafialny Świętej Jadwigi Śląskiej w Miłkowie, woj. dolnośląskie

2.    Kościół parafialny Świętego Jacka w Chochołowie, woj. małopolskie

3.    Kościół parafialny salezjanów Świętego Józefa w Przemyślu, woj. podkarpackie

Kategoria: rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu

Nagroda

Park-arboretum w Gołuchowie, woj. wielkopolskie

Kategoria: adaptacja obiektów zabytkowych

Nagroda

Dwór Purgoldów w Psieniu-Ostrów, woj. wielkopolskie

Dwór Purgoldów w Psieniu-Ostrów (mat.prasowe)
Dwór Purgoldów w Psieniu-Ostrów (mat.prasowe)

Wyróżnienia

1.    Dawna trafostacja, obecnie Trafostacja Sztuki w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

2.    Zespół pałacowo-parkowy, obecnie siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, woj. śląskie

Kategoria: architektura i konstrukcje drewniane

Wyróżnienia

1.    Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, woj. śląskie

2.    Kościół filialny Świętego Krzyża w Obornikach, woj. wielkopolskie

 

Kategoria: architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne

Nagroda

Dawna hala walcowni cynku, obecnie Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-Szopienicach, woj. śląskie

Dawna hala walcowni cynku, obecnie Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-Szopienicach (fot.mat.prasowe)
Dawna hala walcowni cynku, obecnie Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-Szopienicach (fot.mat.prasowe)

Wyróżnienie

1.    Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510, obecnie obiekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, woj. śląskie

 Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem

Nagroda

1.    Kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu, woj. warmińsko-mazurskie

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz